Znaki na wodzie… czyli znaki obowiązujące w żeglarstwie.

Na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich podczas sezonu żeglarskiego, bywa jak na drodze. I wcale nie z powodu dużego natężenia ruchu, czy szaleńców za sterami, ale ze względu na panujące zasady, których musimy się trzymać, by nie narażać innych żeglarzy na szwank.

Oznakowanie śródlądowych dróg wodnych – podstawa prawna

Znaki obowiązujące w żeglarstwie reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 28 kwietnia 2003 “ w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych”, w którym znajdziemy informacje między innymi o tym, jak powinno wyglądać oznakowanie jachtów, jak powinno używać się świateł, flag, sygnałów dźwiękowych oraz tablic. Rozporządzenie określa również sposób wykonywania manewrów na wodzie takich jak wyprzedzanie czy wymijanie w wąskich przejściach, a także wiele innych sytuacji. Można je nazwać “Kodeksem wodnym”. Znajdują się w nim również informacje o oznakowaniu dróg śródlądowych z opisem znaków.

Znajomość znaków na wodzie to konieczność

Zarówno znaki drogowe, jak i znaki wodne dzielą się na kategorie. I tak w przypadku znaków wodnych wyróżniamy: znaki zakazu, znaki nakazu, znaki ograniczenia, znaki zalecenia i znaki informacyjne. Osobną grupę stanowią znaki pomocnicze oraz znaki świetlne Systemu Ostrzegania Wielkich Jezior Mazurskich. Niektóre z tych znaków występują bardzo często jak zakaz postoju, inne rzadziej. Jednak by zachować podstawy bezpieczeństwa i nie spowodować wypadku należy znać je wszystkie. Nie bez powodu porównujemy oznakowanie na wodzie do tego na lądzie. Brak jego znajomości to podstawa, którą każdy, kto chce żeglować po mazurach, znać powinien. Bez tej wiedzy po prostu zagraża bezpieczeństwu, a nawet życiu innych.

Przeszkody podwodne zmorą żeglarza

Nie od dziś wiadomo również, że największym zagrożenie dla żeglarzy są przeszkody niewidoczne gołym okiem, a więc te znajdujące się pod wodą. Nierzadko słyszało się historie o jachtach, które z powodu braku oznakowania mielizn i kamieni podwodnych poharatało sobie poszycie czy to na Kamieniach Sztynorckich, czy śniardwiańskich. Dzięki stale rozwijającej się sieci boi oznaczających takie miejsca, takie sytuacje zdarzają się coraz rzadziej. Już w 2008 roku na Jeziorze Mamry Mazurskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ulokowało boje kardynalne boje oznaczające podwodne przeszkody. Łącznie oznaczono ponad 120 miejsc. Mielizny i kamienie oznaczane są za pomocą specjalnych boi z tyczkami w kolorze żółto – czarnym. Jeśli je spotkasz na szlaku, omijaj to miejsce gdyż  oznacza płyciznę.

Lista znaków na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich

Poniżej przedstawiamy kompletne zestawienie wszystkich znaków występujących na wodach Wielkich Jezior Mazurskich.

Symbol znaku Znaczenie Wygląd znaku
A. 1 Zakaz przejścia
A. 2 Zakaz wyprzedzania
A. 3 Zakaz wyprzedzania (dotyczy zestawów)
A. 4 Zakaz mijania i wyprzedzania
A. 5 Zakaz postoju (na kotwicy lub na cumach przy brzegu)
A. 5.1 Zakaz postoju na szerokości określonej na znaku w metrach (od znaku)
A. 6 Zakaz kotwiczenia, wleczenia kotwicy, łańcucha lub liny
A. 7 Zakaz cumowania do brzegu
A. 8 Zakaz zawracania
A. 9 Zakaz wytwarzania fali
A. 10 Zakaz przejścia poza skrajnią określoną tablicami (pod mostem, przez jaz)
A. 11 Zakaz przejścia – przygotować się do wejścia lub przejścia lub lub
A. 12 Zakaz ruchu statków o napędzie mechanicznym
A. 13 Zakaz ruchu statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji
A. 14 Zakaz uprawiania narciarstwa wodnego oraz holowania statków powietrznych za statkiem
A. 15 Zakaz ruchu statków żaglowych
A. 16 Zakaz ruchu statków, które nie są statkami o napędzie mechanicznym i żaglowym
A. 17 Zakaz pływania na desce z żaglem
A. 18 Koniec strefy, w której małe statki używane wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji mogły rozwijać duże prędkości
A. 19 Zakaz wodowania i wciągania statków na brzeg
A. 20 Zakaz ruchów skuterów wodnych

Znaki żeglugowe nakazu

Symbol znaku Znaczenie Wygląd znaku
B. 1 Nakaz ruchu w kierunku wskazanym przez znak
B. 2a Nakaz skierowania statku na tę stronę szlaku żeglownego, która leży z lewej strony burty  
B. 2b Nakaz skierowania statku na tę stronę szlaku żeglownego, która leży z prawej strony burty
B. 3a Nakaz trzymania się tej strony szlaku żeglownego, która leży z lewej burty
B. 3b Nakaz trzymania się tej strony szlaku żeglownego, która leży z prawej burty
B. 4a Nakaz przejścia na tę stronę szlaku żeglownego, która leży z lewej burty
B. 4b Nakaz przejścia na tę stronę szlaku żeglownego, która leży z prawej burty
B. 5 Nakaz zatrzymania statku w warunkach określonych przepisami
B. 6 Nakaz nieprzekraczania podanej na znaku prędkości w km/h
B. 7 Nakaz nadania sygnału dźwiękowego
B. 8 Nakaz zachowania szczególnej ostrożności
B. 9a Nakaz zachowania szczególnej ostrożności. Wyjście na główną drogę dozwolone, gdy nie zmusi to statków na tej drodze do zmiany kursu lub prędkości
B. 9b Nakaz zachowania szczególnej ostrożności przy przecinaniu drogi wodnej, które może mieć miejsce, gdy nie zmusza to statków do zmiany kursu lub prędkości
B. 10 Nakaz zmiany kursu lub prędkości przez statki idące drogą główną w sytuacjach, gdy z portu lub bocznej drogi wodnej wychodzą statki
B. 11a Nakaz prowadzenia nasłuchu radiotelefonicznego
B. 11b Nakaz prowadzenia nasłuchu radiotelefonicznego na wskazanym kanale

Znaki żeglugowe ograniczenia

Symbol znaku Znaczenie Wygląd znaku
C. 1 Ograniczona głębokość
C. 2 Ograniczona wysokość prześwitu nad zwierciadłem wody
C. 3 Ograniczona szerokość szlaku lub kanału żeglownego
C. 4 Inne ograniczenia ruchu żeglugowego – należy się z nimi zapoznać.
C. 5 Granica szlaku żeglownego oddalona od prawego (lewego) brzegu w metrach, podanych liczbą na znaku. Statki powinny przechodzić w odległości większej.

Znaki żeglugowe zalecenia

Symbol znaku Znaczenie Wygląd znaku
D. 1a Zalecenie przejścia w obydwu kierunkach
D. 1b Zalecenie przejścia w jednym kierunku (przejście z przeciwnego kierunku zabronione) lub
D. 2 Zalecenie trzymania się we wskazanym obszarze
D. 3 Zalecenie przejścia w kierunku określonym strzałką lub w nocy w kierunku światła izofazowego]

Znaki żeglugowe informacyjne

Symbol znaku Znaczenie Wygląd znaku
E. 1 Zezwolenie przejścia (znak ogólny)
E. 2 Wskazanie linii napowietrznej nad drogą wodną(liczba w prawym dolnym rogu oznacza wysokość linii napowietrznej nad poziomem najwyższej wody żeglownej)
E. 3 Jaz w niewielkiej odległości
E. 4a Prom na uwięzi
E. 4b Prom przemieszczający się swobodnie
E. 5 Zezwolenie na postój (na kotwicy lub na cumach przy brzegu)
E. 5.1 Zezwolenie na postój na akwenie, którego szerokość w metrach jest podana na znaku, licząc od miejsca ustawienia znaku
E. 5.2 Zezwolenie na postój na akwenie ograniczonym odstępami w metrach, podanymi na znaku, licząc od miejsca ustawienia znaku
E. 5.3 Zezwolenie na postój, burta przy burcie, w maksymalnej liczbie podanej na znaku
E. 5.4 Miejsce postoju zarezerwowane dla statków przeznaczonych do pchania, które nie są obowiązane pokazywania znaków wskazanych w § 3.14
E. 5.5 Miejsce postoju zarezerwowane dla statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać jedno niebieskie światło lub jeden niebieski stożek na podstawie § 3.14 ust. 1
E. 5.6 Miejsce postoju zarezerwowane dla statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać dwa niebieskie światła lub dwa niebieskie stożki na podstawie § 3.14 ust. 2
E. 5.7 Miejsce postoju zarezerwowane dla statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać trzy niebieskie światła lub trzy niebieskie stożki na podstawie § 3.14 ust. 3
E. 5.8 Miejsce postoju zarezerwowane dla statków, z wyjątkiem statków przeznaczonych do pchania, które nie są obowiązane pokazywać znaków wskazanych w § 3.14
E. 5.9 Miejsce postoju zarezerwowane dla statków, z wyjątkiem statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać jedno niebieskie światło lub jeden niebieski stożek na podstawie § 3.14 ust. 1
E. 5.10 Miejsce postoju zarezerwowane dla statków, z wyjątkiem statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać dwa niebieskie światła lub dwa niebieskie stożki na podstawie § 3.14 ust. 2
E. 5.11 Miejsce postoju zarezerwowane dla statków, z wyjątkiem statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać trzy niebieskie światła lub trzy niebieskie stożki na podstawie § 3.14 ust. 3
E. 5.12 Miejsce postoju zarezerwowane dla wszystkich statków, które nie są obowiązane pokazywać znaków wskazanych z § 3.14
E. 5.13 Miejsce postoju zarezerwowane dla wszystkich statków, które powinny pokazywać na podstawie jedno niebieskie światło lub jeden niebieski stożek na podstawie § 3.14 ust. 1
E. 5.14 Miejsce postoju zarezerwowane dla wszystkich statków, które powinny pokazywać na podstawie dwa niebieskie światła lub dwa niebieskie stożki na podstawie § 3.14 ust. 2
E. 5.15 Miejsce postoju zarezerwowane dla wszystkich statków, które powinny pokazywać trzy niebieskie światła lub trzy niebieskie stożki na podstawie § 3.14 ust. 3
E. 6 Zezwolenie na postój na kotwicy i wleczenie kotwicy, łańcucha lub liny
E. 7 Zezwolenie na cumowanie do brzegu
E. 7.1 Miejsce postoju zarezerwowane dla załadunku i wyładunku samochodów(maksymalny dozwolony czas cumowania może być umieszczony na tablicy poniżej znaku).
E. 8 Wskazanie miejsca do zawracania
E. 9a Skrzyżowanie z drogą uznaną za boczną drogę wodną w stosunku do drogi wodnej, po której idzie statek
E. 9b Połączenie z drogą uznaną za boczną drogę wodną w stosunku do drogi, po której idzie statek
E. 10a Skrzyżowanie z drogą uznaną za główną drogę wodną w stosunku do drogi, po której idzie statek
E. 10b Połączenie z drogą uznaną za główną drogę wodną w stosunku do drogi, po której idzie statek
E. 11 Koniec obowiązywania zakazu lub nakazu albo ograniczenia – obowiązuje tylko w jednym kierunku ruchu żeglugowego
E. 12a Znaki sygnałowe uprzedzające – jedno lub dwa białe światła stałe, przed przeszkodą: należy się zatrzymać, jeżeli wymagają tego przepisy
E. 12b Znaki sygnałowe uprzedzające – jedno lub dwa białe światła migające przed przeszkodą: przejście dozwolone
E. 13 Miejsce poboru wody pitnej
E. 14 Miejsce, w którym można korzystać z telefonu
E. 15 Zezwolenie na ruch żeglugowy statków o napędzie mechanicznym
E. 16 Zezwolenie na ruch żeglugowy statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji
E. 17 Zezwolenie na uprawianie narciarstwa wodnego oraz holowanie statków powietrznych za statkiem
E. 18 Zezwolenie na ruch statków żaglowych
E. 19 Zezwolenie na ruch statków o napędzie wiosłowym
E. 20 Zezwolenie na pływanie na desce z żaglem
E. 21 Zezwolenie na ruch małych statków sportowych i turystycznych z dużą prędkością
E. 22 Zezwolenie na wodowanie i wciąganie statków na brzeg
E. 23 Wskazanie kanału radiotelefonicznego, na którym można uzyskać informacje nawigacyjne
  Zezwolenie na ruch skuterów wodnych

 

Źródło: wikipedia.pl, mopr.com.pl, rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 28 kwietnia 2003 “ w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych”

 

Sprawdź nasze inne jachty

Oferujemy Państwu nowoczese, dobrze wyposażone i świetnie przygotowane łodzie żaglowe i motorowe. Każdy nasz jacht posiada komfortowe wyposażenie hotelowe takie jak zamykana kabina z toeletą chemiczną, ogrzewanie Webasto, kuchenkę gazową, instalację wodną oraz elektryczną. Ponadto wyposażenie żeglarskie umożliwia komfortową żeglugę o obsługę jachtu. Wszystkie fały są sprowadzone do kokpitu, zainstalowana jest bramka do kładzenia masztu, markowe kabestany, silniki czterosówowe oraz wiele innych udogodnień.

Pełna lista jachtów oraz wybrane jednostki:

Maxus 33.1 RS

Maxus 33.1 RS

3 kabiny, koło sterowe i ogrzewanie
 • Kadłub: 10,45 m x 3,2 m
 • Załoga: 8-10 osób
 • Żagle: 40 m^2 (fok + grot)
 • Udogodnienia: koło sterowe, ster strumieniowy, echosonda, ogrzewanie Webasto, prysznic w kokpicie, radio z MP3 i TV, bimini, szprycbuda, nagłośnienie w kokpicie, oświetlenie LED, kuchenka gazowa, mikrofalówka, lodówka
Szczegóły
Antila 30

Antila 30

3 kabiny, ogrzewanie, koło sterowe
 • Kadłub: 9,3 m x 2,95 m
 • Załoga: 10 osób
 • Żagle: 38m^2 (fok + grot)
 • Udogodnienia: silnik 15 KM stacjonarny, ogrzewanie, lodówka Waeco, grot pełnolistwowy, patent do kładzenia masztu, rolfok na sztywnym sztagu, radio CD/MP3, instalacja 12V / 230 V, gniazdo do ładowania telefonu, 3 zamykane kabiny
Szczegóły
Nautika 830

Nautika 830

motorowy houseboat, 2 kabiny
 • Kadłub: 8,3 m x 2,9 m
 • Załoga: 8 osób
 • Żagle: –
 • Udogodnienia: jacht motorowy dostępny bez patentu, lodówka sprężarkowa, ogrzewanie Webasto, silnik Marcury 50KM z elektrycznym trymem, instalacja wody pitnej, radio z MP3 oraz TV, kuchenka gazowa, 2 zamykane kabiny (max 6 osób).
Szczegóły
Antila 24.4

Antila 24.4

szybkie jachty dostępne bez patentu
 • Kadłub: 7,4m x 2,6m
 • Załoga: 6-8 osób
 • Żagle: 30 m^2 (fok+grot)
 • Udogodnienia: ogrzewanie Webasto, lodówka Waeco, kabestany Andersen, oświetlenie LED, bramka do kładzenia masztu, sztywny sztag, roll fok, kuchenka gazowa, kabina WC, silniki Mercury Sailpower 5KM, panel solarny.
Szczegóły
5/5 - (1 vote)
X