Znaki na wodzie… czyli znaki obowiązujące w żeglarstwie.

Na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich podczas sezonu żeglarskiego, bywa jak na drodze. I wcale nie z powodu dużego natężenia ruchu, czy szaleńców za sterami, ale ze względu na panujące zasady, których musimy się trzymać, by nie narażać innych żeglarzy na szwank.

Oznakowanie śródlądowych dróg wodnych – podstawa prawna

Znaki obowiązujące w żeglarstwie reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 28 kwietnia 2003 “ w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych”, w którym znajdziemy informacje między innymi o tym, jak powinno wyglądać oznakowanie jachtów, jak powinno używać się świateł, flag, sygnałów dźwiękowych oraz tablic. Rozporządzenie określa również sposób wykonywania manewrów na wodzie takich jak wyprzedzanie czy wymijanie w wąskich przejściach, a także wiele innych sytuacji. Można je nazwać “Kodeksem wodnym”. Znajdują się w nim również informacje o oznakowaniu dróg śródlądowych z opisem znaków.

Znajomość znaków na wodzie to konieczność

Zarówno znaki drogowe, jak i znaki wodne dzielą się na kategorie. I tak w przypadku znaków wodnych wyróżniamy: znaki zakazu, znaki nakazu, znaki ograniczenia, znaki zalecenia i znaki informacyjne. Osobną grupę stanowią znaki pomocnicze oraz znaki świetlne Systemu Ostrzegania Wielkich Jezior Mazurskich. Niektóre z tych znaków występują bardzo często jak zakaz postoju, inne rzadziej. Jednak by zachować podstawy bezpieczeństwa i nie spowodować wypadku należy znać je wszystkie. Nie bez powodu porównujemy oznakowanie na wodzie do tego na lądzie. Brak jego znajomości to podstawa, którą każdy, kto chce żeglować po mazurach, znać powinien. Bez tej wiedzy po prostu zagraża bezpieczeństwu, a nawet życiu innych.

Przeszkody podwodne zmorą żeglarza

Nie od dziś wiadomo również, że największym zagrożenie dla żeglarzy są przeszkody niewidoczne gołym okiem, a więc te znajdujące się pod wodą. Nierzadko słyszało się historie o jachtach, które z powodu braku oznakowania mielizn i kamieni podwodnych poharatało sobie poszycie czy to na Kamieniach Sztynorckich, czy śniardwiańskich. Dzięki stale rozwijającej się sieci boi oznaczających takie miejsca, takie sytuacje zdarzają się coraz rzadziej. Już w 2008 roku na Jeziorze Mamry Mazurskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ulokowało boje kardynalne boje oznaczające podwodne przeszkody. Łącznie oznaczono ponad 120 miejsc. Mielizny i kamienie oznaczane są za pomocą specjalnych boi z tyczkami w kolorze żółto – czarnym. Jeśli je spotkasz na szlaku, omijaj to miejsce gdyż  oznacza płyciznę.

Lista znaków na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich

Poniżej przedstawiamy kompletne zestawienie wszystkich znaków występujących na wodach Wielkich Jezior Mazurskich.

Symbol znakuZnaczenieWygląd znaku
A. 1Zakaz przejścia
A. 2Zakaz wyprzedzania
A. 3Zakaz wyprzedzania (dotyczy zestawów)
A. 4Zakaz mijania i wyprzedzania
A. 5Zakaz postoju (na kotwicy lub na cumach przy brzegu)
A. 5.1Zakaz postoju na szerokości określonej na znaku w metrach (od znaku)
A. 6Zakaz kotwiczenia, wleczenia kotwicy, łańcucha lub liny
A. 7Zakaz cumowania do brzegu
A. 8Zakaz zawracania
A. 9Zakaz wytwarzania fali
A. 10Zakaz przejścia poza skrajnią określoną tablicami (pod mostem, przez jaz)
A. 11Zakaz przejścia – przygotować się do wejścia lub przejścialub lub
A. 12Zakaz ruchu statków o napędzie mechanicznym
A. 13Zakaz ruchu statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji
A. 14Zakaz uprawiania narciarstwa wodnego oraz holowania statków powietrznych za statkiem
A. 15Zakaz ruchu statków żaglowych
A. 16Zakaz ruchu statków, które nie są statkami o napędzie mechanicznym i żaglowym
A. 17Zakaz pływania na desce z żaglem
A. 18Koniec strefy, w której małe statki używane wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji mogły rozwijać duże prędkości
A. 19Zakaz wodowania i wciągania statków na brzeg
A. 20Zakaz ruchów skuterów wodnych

Znaki żeglugowe nakazu

Symbol znakuZnaczenieWygląd znaku
B. 1Nakaz ruchu w kierunku wskazanym przez znak
B. 2aNakaz skierowania statku na tę stronę szlaku żeglownego, która leży z lewej strony burty 
B. 2bNakaz skierowania statku na tę stronę szlaku żeglownego, która leży z prawej strony burty
B. 3aNakaz trzymania się tej strony szlaku żeglownego, która leży z lewej burty
B. 3bNakaz trzymania się tej strony szlaku żeglownego, która leży z prawej burty
B. 4aNakaz przejścia na tę stronę szlaku żeglownego, która leży z lewej burty
B. 4bNakaz przejścia na tę stronę szlaku żeglownego, która leży z prawej burty
B. 5Nakaz zatrzymania statku w warunkach określonych przepisami
B. 6Nakaz nieprzekraczania podanej na znaku prędkości w km/h
B. 7Nakaz nadania sygnału dźwiękowego
B. 8Nakaz zachowania szczególnej ostrożności
B. 9aNakaz zachowania szczególnej ostrożności. Wyjście na główną drogę dozwolone, gdy nie zmusi to statków na tej drodze do zmiany kursu lub prędkości
B. 9bNakaz zachowania szczególnej ostrożności przy przecinaniu drogi wodnej, które może mieć miejsce, gdy nie zmusza to statków do zmiany kursu lub prędkości
B. 10Nakaz zmiany kursu lub prędkości przez statki idące drogą główną w sytuacjach, gdy z portu lub bocznej drogi wodnej wychodzą statki
B. 11aNakaz prowadzenia nasłuchu radiotelefonicznego
B. 11bNakaz prowadzenia nasłuchu radiotelefonicznego na wskazanym kanale

Znaki żeglugowe ograniczenia

Symbol znakuZnaczenieWygląd znaku
C. 1Ograniczona głębokość
C. 2Ograniczona wysokość prześwitu nad zwierciadłem wody
C. 3Ograniczona szerokość szlaku lub kanału żeglownego
C. 4Inne ograniczenia ruchu żeglugowego – należy się z nimi zapoznać.
C. 5Granica szlaku żeglownego oddalona od prawego (lewego) brzegu w metrach, podanych liczbą na znaku. Statki powinny przechodzić w odległości większej.

Znaki żeglugowe zalecenia

Symbol znakuZnaczenieWygląd znaku
D. 1aZalecenie przejścia w obydwu kierunkach
D. 1bZalecenie przejścia w jednym kierunku (przejście z przeciwnego kierunku zabronione)lub
D. 2Zalecenie trzymania się we wskazanym obszarze
D. 3Zalecenie przejścia w kierunku określonym strzałką lub w nocy w kierunku światła izofazowego]

Znaki żeglugowe informacyjne

Symbol znakuZnaczenieWygląd znaku
E. 1Zezwolenie przejścia (znak ogólny)
E. 2Wskazanie linii napowietrznej nad drogą wodną(liczba w prawym dolnym rogu oznacza wysokość linii napowietrznej nad poziomem najwyższej wody żeglownej)
E. 3Jaz w niewielkiej odległości
E. 4aProm na uwięzi
E. 4bProm przemieszczający się swobodnie
E. 5Zezwolenie na postój (na kotwicy lub na cumach przy brzegu)
E. 5.1Zezwolenie na postój na akwenie, którego szerokość w metrach jest podana na znaku, licząc od miejsca ustawienia znaku
E. 5.2Zezwolenie na postój na akwenie ograniczonym odstępami w metrach, podanymi na znaku, licząc od miejsca ustawienia znaku
E. 5.3Zezwolenie na postój, burta przy burcie, w maksymalnej liczbie podanej na znaku
E. 5.4Miejsce postoju zarezerwowane dla statków przeznaczonych do pchania, które nie są obowiązane pokazywania znaków wskazanych w § 3.14
E. 5.5Miejsce postoju zarezerwowane dla statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać jedno niebieskie światło lub jeden niebieski stożek na podstawie § 3.14 ust. 1
E. 5.6Miejsce postoju zarezerwowane dla statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać dwa niebieskie światła lub dwa niebieskie stożki na podstawie § 3.14 ust. 2
E. 5.7Miejsce postoju zarezerwowane dla statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać trzy niebieskie światła lub trzy niebieskie stożki na podstawie § 3.14 ust. 3
E. 5.8Miejsce postoju zarezerwowane dla statków, z wyjątkiem statków przeznaczonych do pchania, które nie są obowiązane pokazywać znaków wskazanych w § 3.14
E. 5.9Miejsce postoju zarezerwowane dla statków, z wyjątkiem statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać jedno niebieskie światło lub jeden niebieski stożek na podstawie § 3.14 ust. 1
E. 5.10Miejsce postoju zarezerwowane dla statków, z wyjątkiem statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać dwa niebieskie światła lub dwa niebieskie stożki na podstawie § 3.14 ust. 2
E. 5.11Miejsce postoju zarezerwowane dla statków, z wyjątkiem statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać trzy niebieskie światła lub trzy niebieskie stożki na podstawie § 3.14 ust. 3
E. 5.12Miejsce postoju zarezerwowane dla wszystkich statków, które nie są obowiązane pokazywać znaków wskazanych z § 3.14
E. 5.13Miejsce postoju zarezerwowane dla wszystkich statków, które powinny pokazywać na podstawie jedno niebieskie światło lub jeden niebieski stożek na podstawie § 3.14 ust. 1
E. 5.14Miejsce postoju zarezerwowane dla wszystkich statków, które powinny pokazywać na podstawie dwa niebieskie światła lub dwa niebieskie stożki na podstawie § 3.14 ust. 2
E. 5.15Miejsce postoju zarezerwowane dla wszystkich statków, które powinny pokazywać trzy niebieskie światła lub trzy niebieskie stożki na podstawie § 3.14 ust. 3
E. 6Zezwolenie na postój na kotwicy i wleczenie kotwicy, łańcucha lub liny
E. 7Zezwolenie na cumowanie do brzegu
E. 7.1Miejsce postoju zarezerwowane dla załadunku i wyładunku samochodów(maksymalny dozwolony czas cumowania może być umieszczony na tablicy poniżej znaku).
E. 8Wskazanie miejsca do zawracania
E. 9aSkrzyżowanie z drogą uznaną za boczną drogę wodną w stosunku do drogi wodnej, po której idzie statek
E. 9bPołączenie z drogą uznaną za boczną drogę wodną w stosunku do drogi, po której idzie statek
E. 10aSkrzyżowanie z drogą uznaną za główną drogę wodną w stosunku do drogi, po której idzie statek
E. 10bPołączenie z drogą uznaną za główną drogę wodną w stosunku do drogi, po której idzie statek
E. 11Koniec obowiązywania zakazu lub nakazu albo ograniczenia – obowiązuje tylko w jednym kierunku ruchu żeglugowego
E. 12aZnaki sygnałowe uprzedzające – jedno lub dwa białe światła stałe, przed przeszkodą: należy się zatrzymać, jeżeli wymagają tego przepisy
E. 12bZnaki sygnałowe uprzedzające – jedno lub dwa białe światła migające przed przeszkodą: przejście dozwolone
E. 13Miejsce poboru wody pitnej
E. 14Miejsce, w którym można korzystać z telefonu
E. 15Zezwolenie na ruch żeglugowy statków o napędzie mechanicznym
E. 16Zezwolenie na ruch żeglugowy statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji
E. 17Zezwolenie na uprawianie narciarstwa wodnego oraz holowanie statków powietrznych za statkiem
E. 18Zezwolenie na ruch statków żaglowych
E. 19Zezwolenie na ruch statków o napędzie wiosłowym
E. 20Zezwolenie na pływanie na desce z żaglem
E. 21Zezwolenie na ruch małych statków sportowych i turystycznych z dużą prędkością
E. 22Zezwolenie na wodowanie i wciąganie statków na brzeg
E. 23Wskazanie kanału radiotelefonicznego, na którym można uzyskać informacje nawigacyjne
 Zezwolenie na ruch skuterów wodnych

 

Źródło: wikipedia.pl, mopr.com.pl, rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 28 kwietnia 2003 “ w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych”

 

Oceń tą treść

X