2 lutego, 2023

Regulamin

Dane firmy

Jachty oferowane na stornie TwistCzarter.pl są obsługiwane przez firmę

Twist Czarter sp. z o.o.
ul. Narcyzowa 14a
04-936 Warszawa

NIP: 9522159684 | KRS: 0000668243 | Regon: 366772727

Jachty są własnością Twist Czarter sp. z o.o. oraz podmiotów, które spółce Twist Czarter powierzyły je w ramach obsługi pośrednictwa czarterowego.

ZASADY OGÓLNE

 1. Wynajmowany jacht przeznaczony jest wyłącznie do celów turystycznych i uprawiania żeglarstwa przy sile wiatru do 5° w skali Beauforta w na wodach Wielkich Jezior Mazurskich.
 2. Dozwolona jest wyłącznie żegluga w porze dziennej.
 3. Jacht może prowadzić osoba posiadająca uprawnienia, co najmniej żeglarza jachtowego.
 4. Sternik nie może prowadzić jachtu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 5. Obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia na pokład jachtu w obuwiu z twardą , pozostawiającą zniszczenia podeszwą (np.: buty na tzw. szpilce).
 6. Na jachcie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów oraz stosowania innego otwartego ognia (świec, oświetleń gazowych, grilli i itp.) – nie dotyczy wbudowanej na jachcie kuchenki gazowej.
 7. Zabrania się suszenia odzieży poprzez rozwieszanie jej na pokrowcu “lazy jack”.

OSPRZĘT JACHTU

 1. Miecz należy opuszczać i podnosić płynnie, by nie dopuścić do swobodnego, niekontrolowanego opuszczania.
 2. Fał miecza powinien być zawsze lekko napięty.
 3. W przypadku podejścia jachtem do piaszczystej plaży należy być bezwzględnie przekonanym, że miecz został całkowicie podniesiony do góry.
 4. Niedopuszczalne jest cumowanie jachty na plaży z kamienistym dniem.
 5. Nie dopuszcza się pływania z płetwą “leżącą na wodzie”. Może to doprowadzić do jej złamania, złamania jarzma lub uszkodzenia innych części układu sterowego.
 6. Płetwa sterowa zawsze powinna być wybrana do końca (ustawioną do pionu).
 7. Zbiornik na wodę pitną, należy uzupełniać czystą wodą, z ujęć to tego przeznaczonych.

WYPOSAŻENIE JACHTU

 1. Zabrania się wyjmowanie materacy z wnętrza jachtu, chyba że wymaga to ich wysuszenia.
 2. Zabrania się umieszczania kapoków w zewnętrznych bakistach jachtu oraz używania ich do zabawy, np.: kąpieli w jeziorze.
 3. Przedmioty łatwopalne należy trzymać z dala od włączonej kuchenki gazowej.
 4. Na pokładzie jachtu, przygotowanie posiłków z użyciem ostrych przedmiotów, należy dokonywać na odpowiednio do tego przystosowanych podkładkach (np.: desek do krojenia) lub talerzach.
 5. Czarterujący zobowiązany jest do korzystania z WC, zamontowanego na jachcie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.
 6. Obowiązuje całkowity zakaz opróżniania zbiorników na fekalia z toalet chemicznych do jeziora. Zbiorniki należy opróżniać w miejscach do tego przeznaczonych.

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI

 1. Nie należy dopuszczać, aby w zewnętrznych bakistach jachtu znajdowała się woda.  Szczególną uwagę należy zwrócić podczas mycia jachtu, gdy jest on polewany zbyt dużą ilością wody, która przelewa się przez odpływy i zalewa bakisty.
 2. Myjąc jacht należy stosować środki biodegradowalne.
 3. Zabrania się wrzucania do jezior puszek, butelek, niedopałków papierosów oraz innych zanieczyszczeń.
 4. Czarterujący zobowiązany jest do zaopatrzenia się przed rejsem w worki na śmieci.

USZKODZENIA

 1. Drobne usterki, które powstają w trakcie zwykłego użytkowania jachtu można usuwać we własnym zakresie. Wszelkie dokonane naprawy Czarterujący jest zobowiązany zgłosić Armatorowi przy przekazaniu jachtu.
 2. W przypadku powstania poważnych usterek, awarii lub innych szkód powstałych w czasie objętym umową czarteru, Czarterujący zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Armatora i sporządzenia “protokołu awaryjnego” lub “protokołu wypadku”, będącego podstawą dla Armatora do wystąpienia o odszkodowanie do firmy ubezpieczeniowej.
 3. Zabrania się usuwania “na własną rękę” uszkodzeń poszycia jachtu.
 4. Bez zgody Armatora, Czarterującemu zabrania się dokonywania zmian w wyposażeniu jachtu lub jego konstrukcji.
 5. W przypadku zagubienia lub zniszczenia wyposażenia jachtu można uzupełnić je we własnym zakresie, jednak musi być ono tego samego rodzaju, gatunku, rozmiaru, marki i klasy.

Warunki odstąpienia od umowy

Odstąpienie od umowy przez Czarterującego od dnia wpłaty zaliczki do 12 tygodni przed rozpoczęciem czarteru spowoduje potrącenie z wpłaconej zaliczki 100% jej wartości, a jeśli odstąpienie przez Czarterującego nastąpi później niż na 1 tydzień przed rozpoczęciem pływania, wówczas Armator nie zwraca całości kwoty wynikającej z niniejszej umowy.

Reklamacje

Wszelkie reklamacje należy zgłosić niezwłocznie w dniu odbioru jachtu do bosmana wydającego jacht, lub przy zdaniu jachtu osobiście lub w terminie 2 dni od zdania jachtu mailowo na adres [email protected]
Reklamacje rozpatrujemy w terminie maksymalnie 14 dni od och zgłoszenia.

Sprawdź nasze inne jachty

Oferujemy Państwu nowoczese, dobrze wyposażone i świetnie przygotowane łodzie żaglowe i motorowe. Każdy nasz jacht posiada komfortowe wyposażenie hotelowe takie jak zamykana kabina z toeletą chemiczną, ogrzewanie Webasto, kuchenkę gazową, instalację wodną oraz elektryczną. Ponadto wyposażenie żeglarskie umożliwia komfortową żeglugę o obsługę jachtu. Wszystkie fały są sprowadzone do kokpitu, zainstalowana jest bramka do kładzenia masztu, markowe kabestany, silniki czterosówowe oraz wiele innych udogodnień.

Pełna lista jachtów oraz wybrane jednostki:

Maxus 33.1 RS

Maxus 33.1 RS

3 kabiny, koło sterowe i ogrzewanie
 • Kadłub: 10,45 m x 3,2 m
 • Załoga: 8-10 osób
 • Żagle: 40 m^2 (fok + grot)
 • Udogodnienia: koło sterowe, ster strumieniowy, echosonda, ogrzewanie Webasto, prysznic w kokpicie, radio z MP3 i TV, bimini, szprycbuda, nagłośnienie w kokpicie, oświetlenie LED, kuchenka gazowa, mikrofalówka, lodówka
Szczegóły
Antila 30

Antila 30

3 kabiny, ogrzewanie, koło sterowe
 • Kadłub: 9,3 m x 2,95 m
 • Załoga: 10 osób
 • Żagle: 38m^2 (fok + grot)
 • Udogodnienia: silnik 15 KM stacjonarny, ogrzewanie, lodówka Waeco, grot pełnolistwowy, patent do kładzenia masztu, rolfok na sztywnym sztagu, radio CD/MP3, instalacja 12V / 230 V, gniazdo do ładowania telefonu, 3 zamykane kabiny
Szczegóły
Nautika 830

Nautika 830

motorowy houseboat, 2 kabiny
 • Kadłub: 8,3 m x 2,9 m
 • Załoga: 8 osób
 • Żagle: –
 • Udogodnienia: jacht motorowy dostępny bez patentu, lodówka sprężarkowa, ogrzewanie Webasto, silnik Marcury 50KM z elektrycznym trymem, instalacja wody pitnej, radio z MP3 oraz TV, kuchenka gazowa, 2 zamykane kabiny (max 6 osób).
Szczegóły
Antila 24.4

Antila 24.4

szybkie jachty dostępne bez patentu
 • Kadłub: 7,4m x 2,6m
 • Załoga: 6-8 osób
 • Żagle: 30 m^2 (fok+grot)
 • Udogodnienia: ogrzewanie Webasto, lodówka Waeco, kabestany Andersen, oświetlenie LED, bramka do kładzenia masztu, sztywny sztag, roll fok, kuchenka gazowa, kabina WC, silniki Mercury Sailpower 5KM, panel solarny.
Szczegóły
X