17 września, 2022

REGULAMIN CHARYTATYWNE REGATY ŻEGLARSKIE TWIST 2022

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Regaty Żeglarskie TWIST 2022 (zwane dalej Regaty Twist) to wydarzenie towarzyskie, niemające charakteru sportowego, których celem jest:
  1. Zebranie funduszy na wsparcie rozwoju żeglarstwa w ramach Stowarzyszenia Sportów Wodnych MOSS IŁAWA
  2. integrowanie środowiska żeglarskiego w Polsce, 
  3. promowania żeglarstwa jako aktywnej formy wypoczynku (również jesienią oraz wiosną)
 2. W roku 2022 zostanie rozegrana I (pierwsza) edycja regat.
 3. Termin: 7-9.10.2022
 4. Miejsce: Rydzewo (j. Niegocin) port Tło dla Mew
 5. Zakwaterowanie: jachty lub we własnym zakresie

II. ORGANIZATOR

Organizatorem regat jest Twist Czarter

Kontakt:

tel. 573 112 488, e-mail: [email protected]

III. UCZESTNICTWO

 1. W Regatach Twist mogą wziąć udział zgłoszeni żeglarze zarówno posiadający patent żeglarski jak i żeglarze nieposiadający patentu, którzy zgodnie z obowiązującym prawem mogą sterować jachtami nieprzekraczającymi 7,5m długości kadłuba.
 2. Zgłoszenia uczestnika dokonuje uczestnik bezpośrednio poprzez stronę: https://mazury.com.pl/produkt/regaty-twist-czarter-2022/
 3. Wpisowe do Regat Twist wynosi 500 PLN.
 4. Warunki techniczne dotyczące zgłoszonych jachtów:
  1. Jacht turystyczny kabinowy
  2. Rodzaj miecza : obrotowy
  3. Rodzaj steru: na pawęży lub głębinowy
  4. Rodzaj ożaglowania: slup
 1. Za zgodą organizatora, do udziału w wydarzeniu mogą być dopuszczone inne jednostki.
 2. W trakcie całego rejsu obowiązkowe jest używanie włączonej aplikacji Zegluj.mobi na jednym telefonie na danym jachcie w ramach konta użytkownika zgłoszonego organizatorom podczas odbioru administracyjnego.
 3. Zalecane jest wykupienie ubezpieczenia kaucji przez sterników:  https://twistczarter.pl/ubezpieczenie-oc-sternika-ubezpieczenie-kaucji/

IV. PRZEPISY i CHARAKTER WYDARZENIA

Wydarzenie nie ma charakteru sportowego. Obowiązują przepisy żeglugowe na śródlądowych drogach wodnych

V. JACHTY I ZAŁOGI

 1. Regaty Twist 2022 rozegrane zostaną na jachtach własnych lub wyczarterowanych przez uczestników zgłoszonych do udziału w wydarzeniu.
 2. Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w wyposażeniu jachtu poza obsługą regulacji. W trakcie żeglugi miecz musi być opuszczony. Po rejsie jacht musi być zdany w stanie sklarowanym. 
 3. Załogi żeglują w składzie min 2-osobowym (dopuszczalna jest obecność załogi zgodna z warunkami technicznymi dla konkretnego jachtu). Załoganci zostaną zgłoszeni do rejsu w momencie zapisu i muszą znajdować się na pokładzie przez cały czas trwania rejsu. Podczas rejsu dopuszcza się zmianę jednego członka załogi spowodowaną przypadkami losowymi po wyrażeniu zgody przez Organizatora. Nie dotyczy to sternika jachtu. Sternik jest zobowiązany do osobistego sterowania jachtem podczas całego rejsu.
 4. Jachty zgłoszone do rejsu muszą mieć aktualne ubezpieczenie OC.

VI. NAGRODY

 1. Regaty nie mają charakteru sportowego, więc nie będą prowadzone klasyfikacje.
 2. Uczestnicy dostaną dyplomy z podziękowaniem za wsparcie celu charytatywnego regat oraz upominki od partnerów wydarzenia.

VII. PRAWO DO WYKORZYSTANIA WIZERUNKU

Zgłoszony do wydarzenia zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku w publikacjach, w prasie oraz w Internecie, jak również w przygotowanych przez Twist akcjach i materiałach promocyjnych i/lub reklamowych na potrzeby regat zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231).

VIII. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Uczestnicy muszą mieć uprawnienia żeglarskie odpowiednie do wielkości jachtów, na których będą przeprowadzane rejsy.
 2. Wszyscy uczestnicy biorą udział w wydarzeniu na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników wydarzenia od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez uczestnika lub jego jacht, wynikającą z udziału w wydarzeniu.

IX. Ustalenia końcowe

 1. Organizator zastrzega możliwość zmiany harmonogramu rejsu lub terminu w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych lub siły wyższej.
 2. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania obostrzeń sanitarnych w przypadku ogłoszenia odpowiednich zaleceń przez służby sanitarne.

Sprawdź nasze inne jachty

Oferujemy Państwu nowoczese, dobrze wyposażone i świetnie przygotowane łodzie żaglowe i motorowe. Każdy nasz jacht posiada komfortowe wyposażenie hotelowe takie jak zamykana kabina z toeletą chemiczną, ogrzewanie Webasto, kuchenkę gazową, instalację wodną oraz elektryczną. Ponadto wyposażenie żeglarskie umożliwia komfortową żeglugę o obsługę jachtu. Wszystkie fały są sprowadzone do kokpitu, zainstalowana jest bramka do kładzenia masztu, markowe kabestany, silniki czterosówowe oraz wiele innych udogodnień.

Pełna lista jachtów oraz wybrane jednostki:

Maxus 33.1 RS

Maxus 33.1 RS

3 kabiny, koło sterowe i ogrzewanie
 • Kadłub: 10,45 m x 3,2 m
 • Załoga: 8-10 osób
 • Żagle: 40 m^2 (fok + grot)
 • Udogodnienia: koło sterowe, ster strumieniowy, echosonda, ogrzewanie Webasto, prysznic w kokpicie, radio z MP3 i TV, bimini, szprycbuda, nagłośnienie w kokpicie, oświetlenie LED, kuchenka gazowa, mikrofalówka, lodówka
Szczegóły
Antila 30

Antila 30

3 kabiny, ogrzewanie, koło sterowe
 • Kadłub: 9,3 m x 2,95 m
 • Załoga: 10 osób
 • Żagle: 38m^2 (fok + grot)
 • Udogodnienia: silnik 15 KM stacjonarny, ogrzewanie, lodówka Waeco, grot pełnolistwowy, patent do kładzenia masztu, rolfok na sztywnym sztagu, radio CD/MP3, instalacja 12V / 230 V, gniazdo do ładowania telefonu, 3 zamykane kabiny
Szczegóły
Nautika 830

Nautika 830

motorowy houseboat, 2 kabiny
 • Kadłub: 8,3 m x 2,9 m
 • Załoga: 8 osób
 • Żagle: –
 • Udogodnienia: jacht motorowy dostępny bez patentu, lodówka sprężarkowa, ogrzewanie Webasto, silnik Marcury 50KM z elektrycznym trymem, instalacja wody pitnej, radio z MP3 oraz TV, kuchenka gazowa, 2 zamykane kabiny (max 6 osób).
Szczegóły
Antila 24.4

Antila 24.4

szybkie jachty dostępne bez patentu
 • Kadłub: 7,4m x 2,6m
 • Załoga: 6-8 osób
 • Żagle: 30 m^2 (fok+grot)
 • Udogodnienia: ogrzewanie Webasto, lodówka Waeco, kabestany Andersen, oświetlenie LED, bramka do kładzenia masztu, sztywny sztag, roll fok, kuchenka gazowa, kabina WC, silniki Mercury Sailpower 5KM, panel solarny.
Szczegóły
X